QuarkTravel

La Palma

Sterrenwacht La Palma

Lees meer

Cern1

Regelkamer Cern

Lees meer

cern2

Detector Cern

Lees meer

La Palma

Lees meer

ILL/ESRF/EMBL

Overzicht over de instituten

Quarktravel

Jaarlijks reizen vele honderden leerlingen en tientallen docenten met Quarktravel van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging naar Europese topinstituten.

Vorige Volgende

Privacybeleid

De Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV), die de Reizen van Quarktravel organiseert, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De NNV houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens worden door de NNV verwerkt en opgeslagen ten behoeve van de volgende doelstellingen:

  • Administratieve doeleinden;
  • De informatieverstrekking over studiereizen;
  • De organisatie van studiereizen.

Grondslag voor de persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Tijdens de reizen kunnen foto- en filmbeelden worden gemaakt. Deze beelden kunnen worden gebruikt ter promotie van de te bezoeken instituten of ter promotie van de reizen en de NNV. Door in te schrijven voor de reizen geeft de deelnemer toestemming voor gebruik van dergelijke beelden voor deze doeleinden.

De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het organiseren van studiereizen, denk hierbij aan onder meer het vervoer naar de bestemming (bus- of vliegmaatschappij of andere vervoersmaatschappij) en het verblijf ter plaatse (hotel, jeugdherberg of andere overnachtingsmogelijkheid). Ook kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan de te bezoeken instituten ten behoeve van de toegang tot het instituut.

Wij verstrekken de gegeven niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

De minimum leeftijd voor deelname aan de reizen van Quarktravel is 16 jaar. Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

De NNV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op.