QuarkTravel

La Palma

Sterrenwacht La Palma

Lees meer

Cern1

Regelkamer Cern

Lees meer

cern2

Detector Cern

Lees meer

La Palma

Lees meer

ILL/ESRF/EMBL

Overzicht over de instituten

Quarktravel

Jaarlijks reizen vele honderden leerlingen en tientallen docenten met Quarktravel van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging naar Europese topinstituten.

Vorige Volgende

Leerlingbrief

Onderstaande tekst kan als word-document gedownload worden. In dat document is ook het inschrijfformulier opgenomen en korte informatie over de bestemmingen.

Download tekst.

 

Aan leerlingen klas 6, met het vak natuurkunde

en hun ouders / verzorgers
 
 
plaats, datum
Onderwerp: Excursie Natuurkunde

 

Beste leerlingen / ouders / verzorgers,

 

Dit schooljaar hebben leerlingen met het vak natuurkunde in het pakket de mogelijkheid om deel te nemen aan een excursie naar een Europees topinstituut voor wetenschappelijk (natuurkundig) onderzoek georganiseerd door de Nederlandse Natuurkunde Vereniging. Via deze brief willen we u informeren over deze mogelijkheid en de voorwaarden die hieraan zijn verbonden.
 
De excursie is bedoeld voor leerlingen die belangstelling hebben voor verschillende bètawetenschappen en geïnteresseerd zijn in fundamentele onderzoek.
De excursie is zeker niet verplicht, maar geeft wel een mooie gelegenheid om van dichtbij te zien waar wetenschappelijke onderzoekers zich mee bezig houden.
Overige info schoolspecifiek
 
Dit jaar zijn er reizen naar:

  • COSY/JARA (Aken), bezoek Forschungszentrum in Juelich met 3 hoofd-onderzoeks gebieden: energy and enviroment, information technology en health. Bezoek cirkelvormige deeltjesversneller (COSY) met omtrek van 184 m en maximale energie 2,88 GeV waarin protonenbundels worden gemaakt voor verschillende deelonderzoeken. Bezoek universiteit van Aken.  Kosten € 195
  • MBI/FHI/DLR/BESSY (Berlijn), bezoek aan 4 instituten met fundamenteel onderzoek, resp.: laser onderzoek o.a. aan moleculen, fysische chemie op moleculair niveau, lucht en ruimtevaart, versneller: cyclotron, omtrek 240 m, max. energie 1,7 GeV, elektronen bundels. Kosten € 225
  • CERN (Genève), een instituut waar onderzoek wordt gedaan naar de allerkleinste bouwstenen van de materie. Kosten € 260,-.
  • IPP/INP (Greifswald), de grootste fusiereactor van het type stellator en het grootste Europese instituut dat onderzoek doet naar lage temperaturen-plasma’s. Kosten € 205.
  • ESRF/EMBL (Grenoble), internationaal onderzoekscentrum met neutronenbronnen.. Kosten € 260,-
  • DESY en centrum voor optische quantumtechnologie (universiteit) (Hamburg). In het Deutsche Elektron Synchrotron circuleren elektronen en protonen met hoge energie. Kosten € 195.

 

In ieder van deze instituten wordt een programma opgesteld met presentaties, lezingen, en rondleidingen langs verschillende onderzoeksopstellingen. Daarnaast krijgen de leerlingen de gelegenheid om zelfstandig de stad te bezoeken. Meer informatie over een aantal reizen is te vinden in de bijlage. Dit geeft een redelijk beeld van wat de reis inhoudt, maar elk jaar kan het programma weer anders uitvallen. 
De begeleiding zal in handen zijn van docenten van de deelnemende scholen.
 
Bij deelname aan deze reis wordt van de leerling (en/of ouder/verzorger) het volgende verwacht.
-        De leerling heeft een positieve en belangstellende houding voor het vak natuurkunde.
-        De leerling neemt vooraf deel aan een voorbereidend programma dat op school wordt aangeboden.
-        De leerling is in staat om zelfstandig de lessen, die worden gemist door de excursie, in te halen.
-        De leerling verzorgt een deel van het verslag over deze excursie.
-        De leerling heeft aan alle verplichtingen van alle vakken voldaan.
-        De leerling en/of ouder/verzorger betaalt voor 5 oktober 20.. een aanbetaling voor de reis: €175,- op rekening ………….ten name van ……………..onder vermelding van Natuurkundereis.

Het restant bedrag moet voor 10 december worden overgemaakt.
 
Het is nog niet bekend wanneer de reis precies plaatsvindt en ook is nog niet bekend naar welk onderzoeksinstituut we gaan. Je kunt van te voren aangeven of je wel of niet meewilt naar een bepaalde bestemming.
Bij opgave gaan we ervan uit dat de leerling voldoet of gaat voldoen aan alle voorwaarden die hierboven zijn genoemd. Mocht de leerling zich later terug willen trekken, om wat voor reden dan ook, dan is teruggave van het inschrijfgeld niet mogelijk. De opgave per bestemming is dus zeker niet vrijblijvend. .
Wat betreft de datum, zullen wij als mogelijkheid week …….. en…… opgeven, met voorkeur voor week…. en/of …... De definitieve bestemming en datum wordt begin december bekend gemaakt.
 
De school sluit zelf geen reis- en/of annuleringsverzekering af. Misschien beschikt u zelf al over een doorlopende reisverzekering. Een annuleringsverzekering vergoedt (een deel van) de kosten wanneer men om welke reden dan ook van deelname moet afzien. Beide verzekeringen dient men dus zelf af te sluiten of het risico te nemen: 1) van verlies of diefstal van eigendommen. 2) dat betaald reisgeld niet door ons kan worden terugbetaald.  

 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Mw./Dhr.

docent natuurkunde